In dit document stelt CreativeFruit je graag op de hoogte hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. CreativeFruit is een fullservice internetbureau die gespecialiseerd is in het design en ontwikkelen van website’s.

Er zijn situaties waardoor CreativeFruit gegevens van jouw verzameld. Het is daarom belangrijk dat jij weet wat er met deze gegevens wordt gedaan en hoe jij kan aangeven hoe je graag wenst hoe CreativeFruit hiermee om gaat, hoe je ze kan inzien en kan (laten) verwijderen.

Mocht je het niet prettig vinden dat wij een aantal gegevens van je hebben, laat het ons weten!

Eerst even wat handige informatie:

CreativeFruit, jouw fullservice internetbureau, gevestigd aan de: Lorentzweg 13 met postcode 7741 LA in Coevorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Nog even op een rijtje, onze contact gegevens:
CreativeFruit
Lorentzweg 13
7741 LA, Coevorden

Telefoonnummer: 085 303 46 73
E-mail: privacy@creativefruit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CreativeFruit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type
– Adres gegevens (voor het sturen van opdrachtbevestigingen en facturen indien je klant bent)

Vanuit waar verwerken wij je persoongegevens?

Er worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld door CreativeFruit. Op welke manieren CreativeFruit dat doet, lees je hieronder.

De persoonsgegevens komen bij ons binnen via de door jouw ingevulde contactformulieren op onze website.
Dit formulier is te vinden op www.creativefruit.nl (helemaal onderin de pagina) en op onze contact pagina: www.creativefruit.nl/contact/

Daarnaast maakt CreativeFruit gebruik van Google Analytics. Dit zijn gegevens die worden verzameld tijdens je bezoek op de website. Deze gegevens zijn anoniem en niet persoon gebonden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CreativeFruit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gegevens vanuit het contact formulier
Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Gegevens van Analytics
Dit zijn gegevens om de website zelf te verbeteren. Deze gegevens zijn verder anoniem, het IP adres is geanomiseerd en kunnen dus niet worden gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Enkele data die verzameld wordt is:
– De tijd hoelang je de website bezoekt
– Welke pagina’s je bekijkt
– Hoeveel pagina’s je bekijkt.

Ook wordt er data verzameld van het type internetbrowser (zoals Google Chrome of Internet Explorer / Edge) die wordt gebruikt en of je een computer, tablet of smartphone gebruikt. Dit wordt verzameld om onze website te optimaliseren voor bijvoorbeeld mobiele gebruikers als de statistieken uitwijzen dat de website veel met smartphones wordt bezocht. Deze data is ook niet persoonsgebonden.

Adres gegevens voor opdrachtbevestigingen of facturen
De opdrachtbevestigingen en facturen die CreativeFruit verstuurd, worden voorzien van adres gegevens. Dit is CreativeFruit wettelijk verplicht te melden op deze documenten. Deze gegevens worden opgevraagd per mail wanneer je klant wenst te worden. Je adres gegevens worden verder niet gebruikt voor andere doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam en / of e-mail adres) hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@creativefruit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

CreativeFruit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CreativeFruit) tussen zit.

Wie ontvangen verwerkte gegevens

De gegevens die CreativeFruit ontvangt uit het contactformulier, worden verwerkt en beheerd door middel van:

Hosting
De e-mail van CreativeFruit wordt gehost bij een Nederlandse provider. Alle gegevens die worden ingevuld via contactformulieren op www.creativefruit.nl en e-mails die wij rechtstreeks ontvangen van jou, worden opgeslagen op de mailservers van de host.

Ook de website en backups van de website worden gehost bij een Nederlandse provider. Daardoor worden de contactformulieren ook door deze in Nederland gevestigde provider verwerkt die vanaf de website worden verstuurd. Een ingevuld contactformulier wordt niet opgeslagen op onze website, maar wordt rechtstreeks naar de e-mail van CreativeFruit verstuurd en staat dus alleen op de mailserver.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CreativeFruit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die door CreativeFruit of door eerder genoemde derde partijen worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en applicaties. De toegang hiervoor is beveilig met een wachtwoord en waar mogelijk een tweestapsverificatie.

Bij een tweestapsverificatiewordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar CreativeFruit. Vervolgens wordt deze code gebruikt voor het inlog proces om toegang te krijgen tot je persoons / contact gegevens die zijn ingevuld via het contactformulier.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk ook zelf vergrendeld en beveiligd met een wachtwoord en / of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

De hostingprovider (de servers ervan) die gegevens verwerkt van CreativeFruit voldoet aan de volgende normen en standaarden:
– Security standard: ISO 27001 (lees hier meer https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001)
– Healthcare: NEN 7510 (lees hier meer https://nl.wikipedia.org/wiki/NEN_7510)
– Quality proof: ISO 9001(lees hier meer https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001)

Daarnaast wordt de website, www.creativefruit.nl, beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van CreativeFruit privé is. Deze beveiliging kun je herkennen aan het groene slotje voor de URL in de adresbalk bovenin je browser.

Ook is het domein van CreativeFruit (www.creativefruit.nl) ondertekend met DNSSEC. DNSSEC verhelpt een aantal kwetsbaarheden waardoor de ‘bewegwijzering’ van het internet veiliger en vertrouwder wordt. Het voegt een digitale handtekening toe aan de informatie wanneer je naar de website van CreativeFruit wilt. Dit zorgt ervoor dat iedereen die die zoekt naar onze website ook daadwerkelijk bij CreativeFruit.nl uitkomt. De website van de SIDN bevat meer informatie: https://www.sidn.nl/a/veilig-internet/dnssec

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@creativefruit.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CreativeFruit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact gegevens ingevuld via het contactformulier
De contact gegevens die je naar CreativeFruit hebt verstuurd via het contact formulier op de website, worden maximaal 1 jaar lang bewaard op de mailserver.
Wanneer je een klant bij CreativeFruit bent, zullen deze contact gegevens net zo lang bewaard worden als dat jij klant bent bij CreativeFruit.

Analytics
De gegevens die verzameld worden via Google Analytics worden maximaal 14 maanden bewaard. Daarna worden deze automatisch verwijderd door Google Analytics. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn dus niet gevonden aan bijvoorbeeld jouw naam of e-mail.

Ook heeft CreativeFruit een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, het delen van gegevens met Google uitgezet / uitgeschakeld en daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Contact gegevens indien je klant ben bij CreativeFruit
De contactgegevens die CreativeFruit van jouw heeft (naam, e-mail of telefoonnummer en adres gegevens) omdat je klant bent en die CreativeFruit gebruikt op opdrachtbevestigingen en facturen die worden verstuurd naar jouw, worden 7 jaar bewaard aangezien CreativeFruit dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

CreativeFruit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CreativeFruit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CreativeFruit gebruikt alleen technische en functionele cookies (de Google Analytics cookie). En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aangezien CreativeFruit heeft voldaan aan:
– Een bewekersovereenkomst gesloten met Google
– Het delen van gegevens met Google is uitgezet / uitgeschakeld
– Er geen gebruikt wordt gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics,
Kunnen cookies van Google Analytics gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van websitebezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CreativeFruit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@creativefruit.nl.

We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. CreativeFruit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons